Please enter a searchword.
15.08.2011 09:06 Age: 7 yrs

«Բնախույզները». մաս 9-րդ

Loading the player...

Բնախույզների արշավը մոտենում է ավարտին: Խաղում հաղթելու համար թիմը պետք է լուծի հանելուկը. «Կորած անուն այնտեղ է, ուր աղոթատունն ու ծառաստանը մեկ են դառնում»: Եթե չես հասցրել դիտել, ապա պատանի բնախույզների վերջին փորձություններին կարող ես հետևել հենց հիմա:

Կկարողանա՞ն արդյոք մեր հերոսները ճիշտ օգտագործել ոսկե ընկույզներում գտած հուշումներն ու վերծանել խորհրդավոր գաղտնիքը:


See comments

No comments

Add comment

* - required field

*
*

Explore Armenia’s wildlife – follow “The Explorers”!
On Saturday, July 2nd at 17.20, all TV viewers are invited to join an exciting event: the broadcasting of FPWC’s TV Program “The Explorers” in Armenian Public TV! The program, developed with the support of VivaCell-MTS, is the first wildlife reality show ever produced and broadcasted in Armenia. Read more ...